• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:11

    Άρθρο 13 Μίσθωμα υδάτινων εκτάσεων Η παράγραφος 3β προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: 3β) Το οριζόμενο ως άνω ύψος του μισθώματος αυξάνεται κατά 20% για τις μισθωμένες υδάτινες εκτάσεις εντός Π.Ο.Α.Υ. Εκτιμούμε ότι το μίσθωμα δεν πρέπει να τροποποιείται ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, αλλά να επιτρέπεται προσαύξηση μόνο σε περιπτώσεις που η μισθωμένη έκταση βρίσκεται εντός ΠΟΑΥ.