• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:40

    Η λύση της μίσθωσης για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή μισθώματος, μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, είναι αυστηρό μέτρο (παράγραφος 1γ). Να ορισθεί, καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, για τη λύση της μίσθωσης. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ