• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:08

    Κατάθεση ενός νέου Σχεδίου Νόμου για τις Υδατοκαλλιέργειες. ¨Ένα βήμα πρώτο, για διάλογο και αλλαγές, πέρα από τις όποιες αντιρρήσεις συνολικά ή σε επιμέρους άρθρα. Τι μπορεί να πει κανείς! Γιατί τόσα χρόνια αναμονής? Ο ρυθμός αλλαγών και εξέλιξης πραγματικά τρομάζει……. Σύμπτωση? Δέκα ακριβώς χρόνια μετρά η ‘εν μια νυκτί’ μεταφορά της αρμοδιότητας των υδατοκαλλιεργειών από τις τότε ΝΑ, που μόλις πολλές είχαν στελεχωθεί με Ιχθυολόγους από διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, στις τότε Γεωργικές αναπτύξεις των τότε Περιφερειών. Οι Δνσεις των Περιφερειών αυτών με εξαίρεση δύο στελεχώνονταν αποκλειστικά από Γεωπόνους. Πολύ απλά, η υποστήριξη της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών από την πλευρά της Πολιτείας είχε ανατεθεί στους Γεωπόνους!! Η απεμπόληση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ιχθυολόγων ήταν πρωτοφανής …Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΑΔ) σαν επιλογή όμως ήταν και παραμένει σωστή. Έως το 2010, η άγνοια και τα λάθη πολλά, μικρά και μεγάλα προβλήματα που κανείς αν δεν τα βιώσει δεν μπορεί να καταλάβει, και φθάνουμε το 2011 με ΠΔ στις ΑΔ στη δημιουργία Τμημάτων Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας (ΓΕΑ) (δεν υπάρχει καν η λέξη Υδατοκαλλιέργειες- παρότι αυτό είναι κατεξοχήν το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Γεωργικής εκμετάλλευσης και Αλιείας). Η στελέχωση των ΑΔ ήταν αργή και από ελάχιστα στελέχη που μετακινήθηκαν από άλλες Υπηρεσίες ενώ οι θέσεις ευθύνης στην πλειονότητα των Δνσεων και των Τμημάτων (ΓΕΑ) παραμένει σε Γεωπόνους. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη δυναμική εμφάνιση των υδατοκαλλιεργειών σε μια κατεξοχήν ‘θαλασσινή’ χώρα, την κατάταξη των υδατ/γητικών προιόντων στην πρώτες θέσεις στις εξαγωγές των αγροτικών προιόντων, με χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, δεν υφίστανται καν Δνσεις Υδατοκαλλιεργειών στις ΑΔ ή τουλάχιστον αυτόνομα Τμήματα Υδατ/γειών στις Δνσεις Αγροτικών Υποθέσεων. Ποιος ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ και ποιός ο ρόλος των Ιχθυολόγων στο ΓΕΩΤΕΕ ? Υπάρχει μια εξόφθαλμη αντίφαση: μια πραγματικότητα - η μεγάλη και σημαντική ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών από τη μία πλευρά και μια ελάχιστη οργανωτικά δομή από την πλευρά της Πολιτείας από την άλλη, που είναι υποχρεωμένη να στηρίξει τον κλάδο και τους παραγωγούς. ΓΙΑΤΙ? Δρ. Κεβρεκίδης Κοσμάς