• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:26

    1. Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται η ύπαρξη ενός μόνο φυσικού η νομικού προσώπου ως μισθωτή μιας θαλάσσιας/χερσαίας έκτασης στην οποία αναπτύσσεται υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά στη μυδοκαλλιέργεια στον Θερμαϊκό Κόλπο -ήδη από τις αρχικές μισθώσεις- μισθώνει περισσότεροι από ένας μισθωτής τη θαλάσσια έκταση. Το γεγονός αυτό έχει δυστυχώς δημιουργήσει μόνο προβλήματα στη διαχείριση των μονάδων, ιδιαίτερα η μη πληρωμή μισθωμάτων ή η αυθαίρετη επέκταση της μισθωμένης έκτασης που συνήθως οφείλεται σε ένα ή δύο από τους συμμισθωτές και /όχι στο σύνολο τους. Καθώς όμως η μονάδα αντιμετωπίζεται ως ενιαία και η ευθύνη ανήκει σε όλους τους συμμισθωτές εξίσου, η Υπηρεσία σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένη να εκδίδει Αποφάσεις ανάκλησης της μίσθωσης και της άδειας λειτουργίας της μονάδας. Πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των συμμισθωτών σε κάθε μονάδα στο σχέδιο νόμου και ως εκ τούτου η αποφυγή πολλών προβλημάτων στη διαχείριση τους? Αν και η εμπλοκή πολλών μισθωτών συμβάλει στην συμμετοχή πολλών ανθρώπων γεγονός που είναι θετικό για τις τοπικές κοινωνίες η διαχείριση των μονάδων τους δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα. Δεν θα ήταν προτιμότερο να υποχρεωθούν να ιδρύσουν νομικό πρόσωπο οι συμμισθωτές? Δρ. Κ. Κεβρεκίδης