• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:19

    α. Η παράγραφος 1 και κύρια όσον αφορά την υποβολή στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων των δικαιολογητικών έκδοσης όλων των πράξεων (μίσθωσης – περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αδειοδότησης συνοδών κ.λπ. χερσαίων) είναι λάθος και θα δημιουργήσει σύγχυση στη διαδικασία χορήγησης της άδειας. Στις επόμενες παραγράφους ορίζεται η διαδικασία χορήγησης των απαιτούμενων πράξεων, ξεχωριστά για την κάθε μια από αυτές. Να επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 1, και απλά να γίνεται παραπομπή στις επόμενες παραγράφους. β. Υπάρχει κενό της διαδικασίας μετά την παράγραφο 5. Δεν προκύπτει πως συγκεντρώνονται οι απαιτούμενες πράξεις στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων για να προβεί στην εισήγηση έκδοσης της άδειας. Θα πρέπει να συμπληρωθεί το κενό με την υποβολή αιτήματος του φορέα με όσες πράξεις απαιτούνται, για την έκδοση της άδειας (νέα παράγραφος). ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ