• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 12:32

    Η προτεινόμενη διάταξη να αποτελέσει παράγραφο 1 και να προστεθεί παράγραφος 2, ως ακολούθως: 2. Υφιστάμενες πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν εφοδιασθεί με τις απαιτούμενες άδειες των συνοδών και τυχόν υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων, που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία τους, μπορούν να ανανεώνουν τη μίσθωση της υδάτινης έκτασης και την άδεια ίδρυσης της λειτουργίας, κατά τα ισχύοντα και ανάλογα με το καθεστώς που οι αντίστοιχες πράξεις έχουν εκδοθεί (ως ξεχωριστές, ή από κοινού) με την υποχρέωση εντός πενταετίας από την ισχύ του παρόντος να έχουν εξασφαλίσει την αδειοδότηση των ως άνω χερσαίων εγκαταστάσεων. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ