• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:42

    Το παρόν νομοσχέδιο με κανένα τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί "Νόμος Πλαίσιο" καθώς είναι ελλιπέστατο, δεν αφορά το σύνολο του κλάδου καθώς ξεχνάει λίμνες, ποτάμια, καλλιέργεια φυκών, κλπ, ασχολείται με επουσιώδεις λεπτομέρειες - που θα έπρεπε να λύνονται με απλές εγκυλίους - ενώ δεν απλοποιεί καμμία απολύτωσς διαδικασία. Επιπλέον δεν θεσπίζει "Υπηρεσία μίας Στάσης" καθώς ο ενδιαφερόμενος καλείται να επισκεφθεί από μόνος του πληθώρα υπηρεσιών, ενώ πουθενά δεν φαίνεται ο Συντάκτης να γνωρίζει την διοικητική δομή της χώρας με μηδινική αναφορά στις Περιφέρειες, των υπηρεσιών αλιείας των οποίων θα έπρεπε τουλάχιστον να ζητάει πριν την τελική έγκριση. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί ότι ταυτόχρονα με την προσπάθεια καταγραφής της διαδικασίας αδειοδότησης, κι όχι απλοποίησης, οι συντάκετς κι ο αρμόδιος Υπουργός φαίνεται να αγνοούν πλήρων τος νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κι είναι σε διαβούλεσυησ ε αυτό το ίδιο site,και το οποίο καταργεί την παρούσα διαδικασία θεσπι΄ζοντα άλλο σύστημα αδειοδότησης για πραγματικήαπλοποίση της διαδικάσίας (κάνοντας μας να αναρωτηθούμε εάν οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης ρωτάνει έστω ο ένας τον άλλο για τις νομοθετικές τους πρωτοβουλίες, καθώς απ'όσο ξέρουμε Υπουργικά Στυμνούλια γα να τα συζητήσουν όλοι μαζί δεν γίνονται). Εάν το αποπτέλσμα συζητήσεων τόσων ετών είναι το παρόν νομοσχέδιο τότε κρίμα στον χρόνο που έχασαν όσοι ασχολήθηκαν. Πρόταση του Συλλόγου μας είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου και η πλήρης επαναδιατύπσωη των διατάξεων του λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα σχόλια, αλλά και το εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Για να έχει ανάπτυξη ο Κλάδος και κέρδος η Εθνική Οικονομία.