• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 13:54

    Το παρόν νομοσχέδιο ήταν πολυαναμενόμενο καθώς μεταξύ άλλων η απλούστευση και ουσιαστικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών είναι προαπαιτούμενο για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό να επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση. Ταυτόχρονα ήταν αναγκαία και η επανεξέταση της κατανομής των σχετικών αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού και περιφερειακού επιπέδου διοίκησης για τη διευκόλυνση του πολίτη και των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας του έργου των υπηρεσιών. Τα παραπάνω άλλωστε είναι και ζητούμενα στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. Με έκπληξη διαπιστώνουμε στην παράγραφο 2θ) του παρόντος άρθρου: «αρμόδια Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων: Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων – Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα». Επιπρόσθετα σε όλο το νομοσχέδιο δεν βρίσκουμε καμία αναφορά στις Υπηρεσίες Αλιείας των αιρετών Περιφερειών (Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών). Αναρωτιόμαστε αν αυτή η μεθόδευση απλουστεύει, συντομεύει και ουσιαστικοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες. Δημιουργούνται εύλογες απορίες και βάσιμες πλέον υποψίες για σκόπιμο περιορισμό των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών. Ακόμα και αν καλοπροαίρετα υποθέσουμε ότι δεν γίνεται με σκοπιμότητα αυτό, αλήθεια λαμβάνεται υπόψη η έκταση των διοικητικών ορίων των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων; Πέρα από το γεγονός ότι οι Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων είναι υποστελεχωμένες από Ιχθυολόγους, είναι εφικτό ευρισκόμενες οι υπηρεσίες αυτές σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση να γνωμοδοτούν και να εισηγούνται για μισθώσεις και αναμισθώσεις υδατοκαλλιεργειών χωρίς ουσιαστική γνώση των θεμάτων που άπτονται των διοικητικών διαδικασιών σε τοπική κλίμακα; Η υπεύθυνη διαχείριση της παράκτιας ζώνης μπορεί να επιτευχθεί εξ αποστάσεως αν όχι σε τοπικό επίπεδο; Θεωρούμε λανθασμένο σχεδιασμό την ανάθεση αποκλειστικά της αρμοδιότητας στις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων και ζητάμε την επανεξέτασή της.