• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Σ. Ένωση Αγρινίου' | 30 Οκτωβρίου 2014, 10:46

    Ψήφισμα αναβάθμισης της τοπικής γεωργικής έρευνας Οι υπογράφοντες, συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης των αγροτών. έχοντας υπόψη ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να γίνει ισχυρός μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας και της περιοχής μας. έχοντας υπόψη ότι η γεωργική έρευνα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και της περιοχής μας. έχοντας υπόψη τις επιτακτικές ανάγκες σε δημόσιες δομές γεωργικής έρευνας και υποστήριξης του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. έχοντας υπόψη την διαχρονική εγκατάλειψη των δομών γεωργικής έρευνας - του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), ιδιαίτερα της περιοχή μας. έχοντας υπόψη ότι οι δημόσιες επενδυτικές δαπάνες πρέπει να κατανέμονται στην επικράτεια με διαφανή κριτήρια που περιλαμβάνουν κυρίως την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα χρήσης των πόρων και την σύγκλιση των περιφερειών. έχοντας υπόψη την σημαντική βαρύτητα του πρωτογενή τομέα της περιοχής μας στην εθνική οικονομία. έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα σημαντική βαρύτητα του πρωτογενή τομέα στην οικονομία της περιοχής μας. έχοντας υπόψη τις μεγάλες συνέργειες που δύνανται να αναπτυχθούν μεταξύ των δομών γεωργικής έρευνας και των πανεπιστημιακών & τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γεωπονικής κατεύθυνσης της περιοχής μας. έχοντας υπόψη την διαφαινόμενη χωρικά ανισοβαρή οργανωτική και στελεχιακή αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δομών γεωργικής έρευνας της χώρας, που προτείνεται στην 43η/25.07.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, απόφαση η οποία δρομολογεί την υποβάθμιση των ερευνητικών μονάδων μας και επομένως είναι εξαιρετικά δυσμενής για την περιοχή μας. έχοντας υπόψη την με α.π. 23090-01/10/2014-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκήρυξη στελέχωσης με ερευνητικό δυναμικό των υφιστάμενων δομών γεωργικής έρευνας της χώρας, προκήρυξη χωρικά μεροληπτική σε βάρος της περιοχής μας και η οποία επιβεβαιώνεται ότι ο νέος εθνικός σχεδιασμός για την γεωργική έρευνα δεν περιλαμβάνει την ενίσχυση των ισχνών υποδομών έρευνας της περιοχής μας. έχοντας υπόψη το σχέδιο νόμου αναδιοργάνωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που εισήχθη στις 10/10/2014 από το ΥπΑΑΤ σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypaat), νομοσχέδιο το οποίο «σφραγίζει» τον δυσμενή για την περιοχή μας εθνικό σχεδιασμό όσον αφορά τον τομέα της γεωργικής έρευνας. Προτείνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την αναβάθμιση και επαρκή στελέχωση των δομών γεωργικής έρευνας της περιοχής μας. Υποστηρίζουμε ότι λόγοι εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και επιτακτικών τοπικών αναπτυξιακών αναγκών, επιβάλλουν την επανασύσταση ή διατήρηση και επαρκή στελέχωση των δομών γεωργικής έρευνας της περιοχής μας. Πιο συγκεκριμένα: Zητάμε την επαναλειτουργία του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου, ο οποίος απ’ το 1933 μέχρι το 2010 λειτουργούσε σε πρότυπες εγκαταστάσεις δίνοντας κατευθύνσεις στην αγροτική οικονομία, υλοποιώντας μελέτες και εφαρμόζοντας ερευνητικά προγράμματα για νέες καλλιέργειες, νέες μεθόδους κ.τ.λ., έχοντας ουσιαστική συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη και την οικονομία. Ο πρώην Καπνικός Σταθμός, στο πλαίσιο των προωθούμενων αλλαγών, μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πρότυπο Πολυδύναμο Κέντρο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, με έμφαση σε προϊόντα όπως η ελιά και τα εσπεριδοειδή, συνεχίζοντας, ταυτόχρονα, το ερευνητικό του έργο στα αρωματικά, ενεργειακά, βιομηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, όπως και σε μια σειρά από νέες καλλιέργειες, παρέχοντας πάντα ουσιαστικές κατευθύνσεις και διεξόδους στον παραγωγό. Σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων έχει αγροπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και τα οποία έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα, αλλά και με τα Τμήματα του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι, ένα τέτοιο Ερευνητικό Κέντρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο, σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεσμευόμαστε ότι οι υπογράφοντες φορείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις ένα τέτοιο εγχείρημα. Δηλώνουμε, δε, ότι είναι αδιανόητο στον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας, στην κατ’ εξοχήν αγροκτηνοτροφική Αιτωλοακαρνανία, η πολιτεία να είναι απούσα στο κρίσιμο για την οικονομία αυτό κεφάλαιο. Υπενθυμίζουμε, ότι στον τομέα της αγροτικής έρευνας, η Ένωση Αγρινίου διέθεσε από ίδια κεφάλαια δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πειραματικούς αγρούς σε πιλοτικές καλλιέργειες, ανοίγοντας, μεταξύ άλλων, το δρόμο για την καλλιέργεια του φυτού στέβια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η έρευνα, συνεπώς, έχει θέση εδώ… και δεν μπορεί το επίσημο κράτος να απουσιάζει μονίμως. Σε περιφερειακό επίπεδο προτείνουμε: Στο Ινστιτούτο της Πάτρας να υπαχθεί ως τμήμα το Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου που θα πρέπει να εξειδικευτεί στα κηπευτικά. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που τεκμηριωθεί με αξιόπιστα στοιχεία η αναγκαιότητα περαιτέρω διοικητικής συγχώνευσης των εν λόγω ερευνητικών μονάδων για την εκμετάλλευση τυχόν οικονομιών κλίμακας, προτείνεται η δημιουργία ενός πολυδύναμου Ινστιτούτου Φυτικής Παραγωγής με έδρα την Πάτρα που θα καλύπτει διοικητικά τις περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ίσως τα Ιόνια Νησιά. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται να παραμείνει το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών ως Διεύθυνση και να υπαχθούν σε αυτό ως τμήματα το Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου και το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας αλλά και ένα νέο τμήμα στην Αιτωλοακαρνανία στην θέση του Καπνικού Σταθμού Αγρινίου. Η δομή του μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με το τμήμα Ελαίας της Κέρκυρας, που με την προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επίσης θα υπαχθεί επίσης στο Ινστιτούτο των Χανίων, ώστε να καλύψει σε κάποιο βαθμό και τις ανάγκες σε γεωργική έρευνα των Ιόνιων Νήσων. Οι υπογράφοντες Για τον Α.Σ. "Ένωση Αγρινίου", ο πρόεδρος Θωμάς Κουτσουπιάς Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, η αντιπεριφερειάρχης Χριστίνα Σταρακά Για τον Δήμο Αγρινίου, ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου