• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ), ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης' | 6 Νοεμβρίου 2014, 19:39

    Η επωνυμία του 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ'(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) θα μπορούσε να μετανομαστεί σε: 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ΄ (ΕΛΑΓΡΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) (Ο όρος αγροτικός περιλαμβάνει δραστηριότητες των φυσικών προσώπων με τον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι). Για το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας