• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ, Παναγιώτης Πλατής, Γεώργιος Σαμούρης' | 7 Νοεμβρίου 2014, 12:27

    Στο άρθρο 23, στο τέλος της παραγράφου 2(α) να συμπληρωθεί: "με σύγχρονες αρχές διαχείρισης για την εξοικονόμιση πόρων και προσωπικού που βρίσκονται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες του αγροτικού τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι." Για το ΔΣ της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) Δρ Παναγιώτης Πλατής, Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Σαμούρης, Γενικός Γραμματέας