• Σχόλιο του χρήστη 'Εργαζόμενος' | 7 Νοεμβρίου 2014, 13:49

    Πώς είναι δυνατόν πριν την έκδοση του παρόντος νόμου περί «Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», να εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οργάνωση και Λειτουργία του Οργανισμού που περιλαμβάνει το Οργανόγραμμα, τις αρμοδιότητες, τη διάρθωση, τις οργανικές θέσεις, τοποθέτηση προϊσταμένων του Οργανισμού (ΚΥΑ Αριθμ. 919/131869/27.10.2014)? Πρόκειται πάλι για μια «παγκόσμια» πρωτοτυπία ή στοχεύεται η δημιουργία ενός ήδη «κατεστημένου» και εργαζομένων με «προσωρινή προϋπηρεσία» σε θέσεις ευθύνης ή σε συγκεκριμένα αντικείμενα δραστηριοτήτων του Οργανισμού? Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει την άκρως αναγκαία και επείγουσα εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, όπως συχνά ακούγεται ως «δικαιολογία», δεδομένου ότι εδώ και 3 ολόκληρα χρόνια ο Οργανισμός λειτουργεί χωρίς Οργανόγραμμα και χωρίς καμία στρατηγική, με προσωρινά Διοικητικά Συμβούλια και διοικητική δομή και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Η έννοια λοιπόν του «επείγοντος» δεν μπορεί να αφορά την τρέχουσα χρονική στιγμή που είναι σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Οργανισμού. Αξίζει βέβαια να εξετάσει κανείς εις βάθος το περιεχόμενο της εν λόγω ΚΥΑ για να ανακαλύψει επικαλύψεις, λάθη, φωτογραφικές θέσεις, δημιουργία οργανικών μονάδων χωρίς προσωπικό ή χωρίς πραγματικό αντικείμενο και πολλές άλλες σκοπιμότητες.