• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Σιώμος' | 9 Νοεμβρίου 2014, 20:23

    Διευθύνων Σύμβουλος με μόνο προσόν την κατοχή διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 8 παρ. 2) επίσης δεν αρμόζει στο Οργανισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και να κατέχει κατ’ ελάχιστο προσόντα καθηγητή ΑΕΙ ή ερευνητή Α.