• Σχόλιο του χρήστη 'βασίλης' | 3 Νοεμβρίου 2015, 12:14

    Ελεγχος να μπορεί να γίνει μόνο από ορκωτούς ελεγκτές που δεν σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τους ελεγχόμενους συνεταιρισμούς ή το αντικείμενο τους και σχέση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή φορείς.