• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΗΣ ΤΕΡΖΗΣ' | 9 Νοεμβρίου 2015, 14:26

    Το εδάφιο 8 ίσως να είναι πολύ δεσμευτικό στις περιπτώσεις που: 1) νωπό προϊόν ή προϊόν με ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Προκειμένου να καταστραφεί θα μπορούσε να γίνει παροχή σε είδος στα μέλη του ΑΣ. 2) αν ο ΑΣ έχει στην κατοχή του μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής-θερμικής ενέργειας μπορεί να εξυπηρετεί το επιχειρηματικό σχέδιο (τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου λ.χ. net metering / bilateral contracts, district heating) η παροχή σε είδος κάποιου αγαθού όπως ηλεκτρική, θερμική ενέργεια ή απορριπτόμενη ενέργεια (waste heat, over set point electricity). Συνεπώς είναι προτιμότερο να μην περιέχεται μια τέτοια δέσμευση.