• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΗΣ ΤΕΡΖΗΣ' | 9 Νοεμβρίου 2015, 15:22

    Δεν θα πρέπει οι ΑΣ να εξαιρούνται από τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο 5. Η συμμόρφωση των ΑΣ με τις εμπορικές δεσμεύσεις που έχουν θεσπιστεί θα τους ωφελήσει σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητας και διαχείρισης που πρέπει να αναγνωρίζουν, θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και δεν θα δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε λοιπές εμπορικές εταιρίες του κλάδου.