• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία' | 16 Νοεμβρίου 2015, 06:41

    Άλλη μία ανώνυμη εταιρεία της οποίας ο σκοπός είναι "η αξιοποίηση, των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των Αγροτικών Προϊόντων", και για την εξυπηρέτηση "των σκοπών της", θα μπορεί "ιδίως" όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του αρθρου 40, να κάνει τα πάντα, και να έχει πλήρη δυνατότητα διαχείρησης και εκμετάλλευσης αυτών.(ειδικά για τα ακίνητα, πέραν της αγροτικής εκμετάλλευσης!!!) Κατά την παρ. 7, η εταιρεία Θα μπορεί "να συνάπτει συμβάσεις με άλλα Υπουργεία εποπτευόμενους από αυτά φορείς, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα". Επιπλέον, με αποφάσεις των ίδιων φορέων θα ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ κατά κυριότητα ή κατά χρήση εκτάσεις (ιδιοκτησίας τίνος?), ακίνητα και εξοπλισμός για τους σκοπούς της εταιρείας", με ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που, κατά την παρ. 6, θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς καμία αναφορά στο ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ της παραχώρησης (δηλ. εις το διηνεκές!!!). Αυτό που ΔΕΝ αναφέρεται ούτε στο άρθρο αλλά ούτε στην αιτιολογική έκθεση είναι ο ΛΟΓΟΣ και η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ τόσο της ίδρυσης όσο και της χρονικής διάρκειας (99 έτη +), της εν λόγω εταιρείας, η οποία θα ενισχύεται οικονομικά από το ΥΠΑΑΤ, θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, θα λειτουργεί "..χάριν του δημοσίου συμφέροντος(!!!) κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών...", υπό την ΕΠΟΠΤΕΙΑ τίνος?? και με τί ΟΦΕΛΟΣ για το Δημόσιο????