• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 18 Νοεμβρίου 2015, 00:06

    Το άρθρο 1 σύμφωνα με τον τίτλο του αναφέρετε στον "Ορισμό- Σκοπό - Νομική μορφή" ενός αγροτικού συνεταιρισμού παρόλα αυτά αναφέρετε μόνο στον ορισμό του ( παράγραφος 1) και όχι στον σκοπό του. Παράδειγμα σκοπού από την συνεταιριστική ισπανική νομοθεσία: Αγροτικές Συνεργατικές Εταιρείες είναι εκείνες οι οποίες συγκεντρώνουν ως μέλη κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δασικών, κτηνοτροφικών ή μικτών και έχουν ως αντικείμενο την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων τους, την προμήθεια τους με εφόδια, πρώτες ύλες και εξοπλισμό, την μεταποίηση των προϊόντων τους και την προσφορά υπηρεσιών ή εκτελούν δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση οποιουδήποτε κοινωνικοοικονομικού τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών, της Συνεργατικής Εταιρείας ή της διαβίωσης στην ύπαιθρο. Η αναφορά του σκοπού ενός αγροτικού συνεταιρισμού κρίνεται απαραίτητο να ορίζεται από τον νόμο για την διευκόλυνση της σύστασής τους από το Ειρηνοδικείο και γιατί έχουν παρατηρηθεί συνεταιρισμοί οι οποίοι συστήνονται από αγρότες με άλλους μη αγροτικούς σκοπούς η λειτουργία των οποίων έχει εγκριθεί από τα Δικαστήρια