• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 18 Νοεμβρίου 2015, 00:59

    Στην παράγραφο 5 προτείνεται η διευκρίνηση ότι το εμπορικό δίκαιο ισχύει για τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τρίτους και όχι με τα μέλη του, καθώς οι συναλλαγές μαζί τους δεν φέρνει κέρδος σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο αλλά πλεόνασμα