• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 18 Νοεμβρίου 2015, 15:25

    Προτείνεται παράγραφο ιδ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου. Η αναγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και του χρόνου που πρέπεινα εκτελεστούν των Οργάνων του συνεταιρισμού τα οποία είναι καλό να αναφέρονται αναλυτικά και στον νόμο αποτελεί μια καθοδήγηση και μια μορφή συνεταιριστικής εκπαίδευσης για τα μέλη που θα αναλάβουν διοικητικές θέσεις και δεν διαθέτουν διοικητικές γνώσεις