• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 20 Νοεμβρίου 2015, 13:30

    προτείνεται στο καταστατικό να αναγράφετε και ο τρόπος κάλυψης των ζημιών. Τι και πώς θα συνεισφέρει το κάθε μέλος , ποια η χρήση του αποθεματικού ή άλλου ταμείου