• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 20 Νοεμβρίου 2015, 14:10

    Σχετικά με την παράγραφο 4β έρχετε σε σύγκρουση με την αρχή ότι ένα μέλος δεν θα πρέπει να ασκεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες με τον συνεταιρισμό, θα μπορούσε να γίνει μέλος του συνεταιρισμού με την λήξη της σύμβασης πώλησης Σχετικά με το γ) Ο ΑΣ θα πρέπει σύμφωνα με το προγραμματισμό επιχειρηματικής δράσης θα πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί να απορροφήσει και να έχει ενημέρωση εκ των προτέρων τα μέλη του . Προτείνεται το γ να γραφεί ως γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή για σοβαρούς λόγους οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από την Γ.Σ.