• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Λεπιδας' | 21 Νοεμβρίου 2015, 08:15

    Είναι λάθος η άποψη ότι ο συνεταιρισμός είναι κρατική επιχείρηση, γιατί νομίζω έτσι αντιμετωπίζεται το θέμα. Ο συνεταιρισμός είναι ιδιωτική επιχείρηση με μετόχους που έχουν όμως τα ίδια ποσοστα(μερίδες).και πρέπει να λειτουργεί με τους κανόνες εμπορικής επιχείρησης και σύμφωνα με το εμπορικό δίκιο. Όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζει το καταστατικό και οκανονισμος λειτουργίας. Φτιάξτε ένα πλαισιο νόμου και μετά ο κάθε συνεταιρισμός να κάνει αυτό που θέλει σύμφωνα με τα προϊόντα που έχει και τις ανάγκες του συνεταιρισμού.