• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγγέλης Δημητρίου' | 22 Νοεμβρίου 2015, 09:31

    Ειδικά για τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς μέλη μπορεί να είναι επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης θα ασχολούνται αποκλειστικά με την αλιεία ( συμμετέχουν στην εκμετάλλευση). Στους μετέχοντες στην εκμετάλλευση προσμετρούνται και σε ποσοστό έως 25% των επαγγελματιών αλιέων απασχολούμενοι με σχέση εργασίας στο συνεταιρισμό, με διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, για την κάλυψη υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.