• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Βαλλής' | 23 Νοεμβρίου 2015, 10:22

    1. Όσον αφορά την παράδοση παραγωγής, καλό είναι να λέει διακίνηση αντί για παράδοση, διότι δεν μπορούν όλοι οι συν/σμοί να παραλάβουν το προιόν αλλά καλό θα ήταν τουλάχιστον να μεσολαβεί στην διακίνηση με δελτίο αποστολής του συνσμού και καλό θα ήταν η διακίνηση να γίνεται σε έναν μεγαλύτερο συν/σμό που θα έχει την δυνατότητα να παραλάβει. 2. Από την δήλωση ΟΣΔΕ δεν προκύπτει η ποσότητα παραγωγής, παλιά ήταν υποχρεωτικό στην δήλωση να κατατίθενται τα τιμολόγια πώλησης, καλό θα ήταν να επανισχύσει αυτό, θα βοηθούσε και στην ιχνηλασιμότητα.