• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Σ. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ / ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ )' | 24 Νοεμβρίου 2015, 12:42

    Γεώργιος Μιχελάκης Πρόεδρος Εργαζομένων ΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ / ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Στις 13 Μαρτίου 2014 ο Ειδικός Εκκαθαριστής της ΕΑΣ Κυδωνίας Κισάμου με την ιδιότητα και εξουσία του ειδικού εκκαθαριστή γνωστοποίησε / κοινοποίησε σε όλους τους εργαζόμενούς της την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των , προκειμένου να λάβουν γνώση ,γνωστοποιώντας τους συγχρόνως ότι η οφειλόμενη αποζημίωση θα εισπραχθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης όπως ρητά ορίζει το άρθρο 25 του ν.2810/2000 παράγραφος 3 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το ν.4015/2011. Επειδή όμως στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου θεωρούμε ότι από αβλεψία παραλείφθηκε η πρόβλεψη να συνεχίσει να ισχύει η ως άνω διάταξη του ν.2810/2000 παραγρ.3 για τις ΕΑΣ που βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση , προτείνω να προστεθεί στις Μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 42 η παρακάτω παράγραφος 10: 10. Σε όσες ΕΑΣ βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας .