• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 24 Νοεμβρίου 2015, 21:40

    προτείνεται στην παράγραφο 3 το 10% για το τακτικό αποθεματικό να παρακρατείτε ακόμη και εαν φτάσει στο ύψος του ποσού των υποχρεωτικών μερίδων και εάν δίνονται ως μερίδες για την ίδρυση αναπτυξιακής συνεταιριστικής τράπεζας να είναι αφορολόγητο ( Οι αναπτυξιακές συνεταιριστικές τράπεζες να δανειοδοτούν συνεταιρισμούς με κεφάλαια κίνησης και νέους συνεταιρισμούς) η παράγραφος 4.δ να γίνει για την συνεταιριστική εκπαίδευση των μελών και την συνεταιριστική προώθηση ( δηλαδή για την στηριξη των ΚΠΕΑΣ ΚΕΑΣ αρθρου 31 και την ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριμών η παράγραφος 5 να γίνει Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 μπορεί να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 1-6% το επιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες και με απόφαση της Γ.Σ.