• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Μπρέχας' | 24 Νοεμβρίου 2015, 21:50

    προτείνεται στην παράγραφος 8 να προστεθεί Ο ΑΣ με απόφαση της γενικής του συνέλευσης δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε μη μέλη του ΑΣ, που δεν κατέχουν προαιρετικές μερίδες. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης πρέπει να είναι διακριτός για τις συναλλαγές με μη μέλη. ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Επίσης στην παράγραφο 4γ τα ποσά που χορηγούνται για κοινους σκοπούς πρεπει να τυγχάνουν φορολογική αντιμετώπιση σαν να χορηγήθηκαν σε κοινωφελή ίδρυμα. Οι συνεταιρισμοί εχουν διπλή φύση ως ένωση ατόμων (κοινωφελής μη φορολογούμενη ) και ως επιχείρηση (φορολογούμενη) Γενικά θα πρέπει να γινεται αναφορά σε διανεμητεά ( φορολογούμενα) και μη διανεμητέα (μη φορολογούμενά) αποθεματικά σύμφωνα με την διεθνή συνεταιριστική πρακτική.