• Σχόλιο του χρήστη 'Eleni' | 24 Νοεμβρίου 2015, 23:21

    Να γίνει ξεκάθαρο α)τι θεωρείται πλεόνασμα και δεν φορολογείται β) τι θεωρείται κέρδος και υπόκεινται στη φορολογία 13% βάςει του ν. 4172/2013.Η παρ.1 του παρόντος άρθρου η οποία ίςχυε και με τον Ν.2810/2000 παρερμηνεύεται απο τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα οι συν/σμοί να φορολογούνται με τον εκάστοτε ισχύων φορολογικό συντελεστή για το σύνολο του διαχειριστικού τους αποτελέσματος χωρίς να γίνεται ο διαχωρισμός πλεονάσματος και κέρδους .