• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Γ. Αηδονίδης' | 25 Νοεμβρίου 2015, 14:19

    F01: Να υπάρξει πρόβλεψη για πιο συγκεκριμένη αναφορά στην έδρα του Συνεταιρισμού Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. O κ. Δημητρίου με κάλυψε απόλυτα. Απλά πρέπει να σημειώσω ότι ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος. F02 Να απαγορευτεί για ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. δέκα έτη) η χρήση του όρου «Ένωση» από οποιονδήποτε ΑΣ στην Επικράτεια με σκοπό την αποφυγή συγχύσεως με τις καταργημένες ΕΑΣ του Νόμου 4015. Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλές πρώην ΕΑΣ χρησιμοποιούν τον τίτλο «Ένωση» με διάφορους τρόπους για να τονίσουν ότι αποτελούν συνέχεια της παλαιάς κατάστασης. Ο τίτλος όμως «Ένωση» επί του προκειμένου χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την συσσωμάτωση κάτω από κοινή στέγη μια συστάδας ΑΣ οι οποίοι σήμερα δεν συμμετέχουν κατ’ ανάγκη στον εκάστοτε συγχωνευμένο ΑΣ ο οποίος προέκυψε από την μετατροπή με βάση τον Ν.4015/2011. Οι περισσότεροι ΑΣ που είχαν την δυνατότητα παρέμεναν αυτόνομοι ως ενεργοί. Κατά συνέπεια έχουν δικαιώματα όχι μόνο στην περιουσία των πρώην ΕΑΣ αλλά και στο Εμπορικό Όνομα αυτής.