• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Γ. Αηδονίδης' | 25 Νοεμβρίου 2015, 14:50

    F06 Ο διαδικτυακός τόπος να γίνει υποχρεωτικός κατά τα πρότυπα του Νόμου 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.). Σε αυτόν μπορεί να ενσωματώνονται αρκετοί κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας όπως είναι η ανάρτηση του καταστατικού του ΑΣ, η ανάρτηση των ανακοινώσεων για την διεξαγωγή των Γ.Σ. του ΑΣ καθώς και την ημερησίας διάταξης αυτών, όπως επίσης και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του κάθε ΑΣ. Το κόστος σε κάθε περίπτωση είναι μικρό, ο χειρισμός των σελίδων μπορεί να ανατίθεται στα μέλη που θα έχουν λάβει την ανάλογη συνεταιριστική εκπαίδευση σε στοιχειώδεις διαδικασίες πληροφορικής και διαδικτύου. Δεν νοείται σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση να μην έχει την στοιχειώδη υποδομή και τους κατ ελάχιστον αντίστοιχους πόρους, ώστε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.