• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης Γ. Αηδονίδης' | 25 Νοεμβρίου 2015, 14:26

    F07 Να εξειδικευτούν περεταίρω τα λοιπά βιβλία και στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία ενός ΑΣ. Δεν νοείται Αγροτικός Συνεταιρισμός χωρίς βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων και Α/Α πρωτοκόλλου (Άρα τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας)