• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Πολυχρονάκης' | 26 Νοεμβρίου 2015, 22:02

    Κύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια της παράθεσης των απόψεων μας επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου και της Γενικής παρατήρησης επ΄αυτού επιτρέψτε μας να παραθέσουμε τις απόψεις και παρατηρήσεις μας επί του συγκεκριμένου άρθρου: «Η Κοινοτική (Καν ΕΕ 1308/2013 που τροπ Καν 1234/2007) και η Εθνική Νομοθεσία (N.2732/1999) είναι επαρκή εργαλεία για την επιτυχή λειτουργία τους. Οι διεπαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες , είναι σχέσεις που διαμορφώνονται εθελοντικά, μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών, που έχουν σχέση με την παραγωγή, την εμπορία ή την μεταποίηση ενός προϊόντος ή μιας ομάδας προϊόντων. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη σύγχρονη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων και ειδικότερα των οπωροκηπευτικών προϊόντων ,νωπών και μεταποιημένων, σε όλα τα στάδια διακίνησής τους διαμορφώνει συνθήκες για συνεργασία και αποτελεί τον κύριο μοχλό για διεπαγγελματικές σχέσεις. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις καλύπτουν μέρος ή το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού: γεωργούς, εμπόρους, εξαγωγείς ή μεταποιητές, διανομείς και λιανοπωλητές και μπορούν δυνητικά να διαδραματίσουν χρήσιμους ρόλους όσον αφορά στην έρευνα, στη βελτίωση της ποιότητας, στην προώθηση, την προβολή,την κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων* και στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας ή και μεταποίησης. Υπάρχουν ήδη σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη εκτελώντας αυτούς τους ρόλους, τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικοί Κανόνες προβλέπουν τέτοιες δράσεις, με την επιφύλαξη περιορισμών και, συχνά, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τους στόχους των διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών υφίστανται ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμοί του ανταγωνισμού (μεταξύ των οποίων ο καθορισμός των τιμών και ο καταμερισμός της αγοράς) Στο άρθρο 157 του Καν (ΕΕ) 1308/2013(1) του Συμβουλίου για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις προβλέπεται ποιοι συμμετέχουν, ποιο είναι το αντικείμενό τους και κυρίως τι απαγορεύεται. Στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλοί φορείς της παραγωγής και του εμπορίου έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τις υφιστάμενες στην πλειονότητά τους διεπαγγελματικές οργανώσεις για δύο βασικούς λόγους, όπως είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας τους και η απουσία μιας πραγματικής στήριξης της προσφοράς .Και οι δύο παράγοντες είναι απαραίτητοι σε αυτό το είδος της συνεργασίας. Παρά το ότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι οργανώσεις αυτές αποτελούν « καταφύγια» σε "διαχειριστές" που κερδίζουν καλούς μισθούς και εργάζονται λίγο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα εργαλεία για να συγκεντρώνονται και διατίθενται μεγαλύτερες δυνάμεις σε έναν τομέα όπως η γεωργία και τα τρόφιμα και ιδιαίτερα για τα νωπά οπωροκηπευτικά που πρέπει να είναι τομέας όσο το δυνατόν πιο ενωμένος και λιγότερο διεσπαρμένος και μάλιστα πολύ περισσότερο στην χώρα μας με την μηδενική σχετική οργάνωση . Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται αλλαγή της υφισταμένης νομοθεσίας (ν 2732/1999),πολύ περισσότερο που η προτεινόμενη αντικατάσταση του άρθρου 1 το μόνο ουσιαστικό που διαφοροποιεί είναι ότι, παρά την πρόβλεψη της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, εξαλείφει – διαγράφει την δυνατότητα δημιουργίας και λειτουργίας Περιφερειακών ή Διαπεριφερειακών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε αντίθεση με την πρόταση για αποκέντρωση και παραχώρηση της δυνατότητος στις Καλλικρατικές Περιφέρειες να ανάδειξουν και να προωθήσουν τα διατροφικά προϊόντα τους Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση» Για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ INCOFRUIT – (HELLAS) Με εντολή & εξουσιοδότηση Δ.Σ. Γεώργιος Πολυχρονάκης