• Σχόλιο του χρήστη 'Αχιλλέας Λαμψίδης' | 27 Νοεμβρίου 2015, 12:13

    Σαν εκπρόσωπος του Συνδέσμου Οινοποιών της Ζώνης Π.Ο.Π. ΝΕΜΕΑ (που συγκεντρώνει άνω του 90% των αδειούχων οινοποιών της Ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ Νεμέα), θα ήθελα να καταθέσω τις παρακάτω παρατηρήσεις μας στα Άρθρα 33 & 37, που επικεντρώνονται άμεσα στον αμπελοοινικό τομέα: • ΑΡΘΡΟ 37: α) Σε κάθε Ζώνη ΠΟΠ θα μπορεί να ιδρυθεί μόνον μια Ομάδα η οποία και θα εγκρίνεται από την αντίστοιχη Περιφέρεια, εφόσον εντός διαστήματος πχ 6μηνών από την αντίστοιχη αίτηση δεν παρουσιάζεται άλλη αίτηση με μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. (όπως φαίνεται να ισχύει για τις διεπαγγελματικές του άρθρου 33 ...$2 :" Οι Οργανώσεις αυτές εγκρίνονται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, μόνο μία σε εθνικό επίπεδο"). β) Στην έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, προτείνουμε να προηγείται στην αξιολόγηση το ποσοστό αριθμού συμμετεχόντων επί του συνόλου των παραγωγών, έναντι του ποσοστού επί του συνόλου της παραγόμενης ποσότητας (αφού έτσι αποφεύγεται να δημιουργήσουν ομάδα ελάχιστοι - αλλά πολύ μεγάλοι παραγωγοί). γ) Προτείνουμε σαν αρχή, να επιδιωχθεί η λειτουργία Ομάδων για τις τέσσερεις τόπο - ποικιλίες πρεσβευτές (Ασύρτικο – Σαντορίνη, Μοσχοφίλερο – Μαντινεία, Ξινόμαυρο – Νάουσα / Αμύνταιο / Γουμένισσα / Ραψάνη, Αγιωργίτικο – Νεμέα), όπου λόγω της σημασίας τους στο "Στρατηγικό σχέδιο του Ελληνικού κρασιού" χρήζουν άμεσης προστασίας. Για τις υπόλοιπες Ζώνες ΠΟΠ & ΠΓΕ να συσταθεί μία κοινή Ομάδα για κάθε περιφέρεια στην έδρα της (με ισχυρή αντιπροσώπευση της αντίστοιχης Ομάδας για την τόπο-ποικιλία πρεσβευτή, για την μεταφορά εμπειρίας -εάν υφίσταται τέτοια) . δ) Επειδή: 1) έχει αποδειχθεί από την Ευρωπαϊκή εμπειρία τέτοιων Οργανώσεων, ότι έχουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αυστηρή επιτήρηση εφαρμογής της αμπελοοινικής νομοθεσίας (αφού κάθε παρανομία ενός παραγωγού δημιουργεί "αθέμιτο ανταγωνισμό" εις βάρος των υπολοίπων, πού έχουν έτσι κάθε συμφέρον για την καταγγελία του), και 2) η λειτουργία της επιτήρησης απαιτεί αφ ενός την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από τον νομοθέτη και αφ' ετέρου ισχυρή χρηματοδότηση, προτείνουμε την καθαρή πρόβλεψη των παραπάνω μέσα στο κείμενο του Νόμου (όπως φαίνεται να ισχύει για τις διεπαγγελματικές του άρθρου 33). • ΑΡΘΡΟ 33: Πιστεύουμε ότι η θέσπιση μιας κεντρικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης (όπως αυτή του άρθρου 37) δείχνει "ξεκρέμαστη" χωρίς οργανική σχέση με τις τοπικές Ομάδες. Προκαλεί μάλιστα περιέργεια ότι δεν ονομάστηκαν όλες (τοπικές και κεντρική) διεπαγγελματικές, αφού αυτή είναι η επείγουσα ανάγκη του κλάδου σήμερα και μάλιστα μετά καθυστέρηση δεκαετιών ως προς τα υπόλοιπα οινοπαραγωγά κράτη της ΕΕ. • Συνολικά (και προκειμένου να έχει ο νόμος ισχυρή εσωτερική λογική ως προς την οργάνωση του Αμπελοοινικού κλάδου) προτείνουμε αποφασιστική υποστήριξη από τον νομοθέτη των τοπικών Ομάδων ανά Ζώνη παραγωγής οίνων: με ισχυρή εξουσιοδότηση ελέγχων της αμπελοοινικής νομοθεσίας και επιβολή χρηματοδότησης τους, από ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους παραγωγούς Οι Ομάδες αυτές (που πρέπει να ονομαστούν τοπικές διεπαγγελματικές) θα δημιουργηθούν αρχικά στις 4 περιοχές που ήδη αναφέρθηκαν (με προοπτική ανάπτυξής τους και στις υπόλοιπες), και θα εκπροσωπούνται σε περιφερειακές διεπαγγελματικές και σε μία κεντρική διεπαγγελματική στην πρωτεύουσα που θα παρέχει στις υπόλοιπες νομική υποστήριξη και θα ασχολείται με θέματα μάρκετινγκ, προβολής, προώθησης εξαγωγών κλπ βασισμένη κυρίως σε Ευρωπαϊκά κονδύλια και ανταποδοτικές ως προς τα μέλη της δράση. Η επιβολή χρηματοδότησης που προβλέπει το άρθρο 37παρ6, πρέπει να κατανέμεται κατά 75% στις τοπικές ανάλογα με τον όγκο παραγωγής που ελέγχουν (συνολική ποσότητα και αριθμός παραγωγών), ενώ το υπόλοιπο θα υποστηρίζει τις περιφερειακές και την κεντρική.