• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΤΙΜΑ' | 21 Απριλίου 2017, 12:41

    Η αναγραφή όλων των ζητούμενων πληροφοριών για τα προϊόντα που κόβονται σε πάγκο ή διατίθενται χύδην, θα προκαλέσει περισσότερη σύγχυση στους καταναλωτές, λόγω του υπερβολικά μεγάλου όγκου πληροφορίας, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι εμφανής και ευανάγνωστη στο κοινό. Αυτή η πληροφορία θα υπάρχει στην ετικέτα που υπάρχει πάνω στα προϊόντα, για την ενημέρωση των λιανοπωλητών (ώστε αυτοί να ενημερώνουν τους καταναλωτές που αναζητούν τέτοια πληροφόρηση).