Άρθρο 06 – Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται θέματα επισήμανσης προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, για τα προϊόντα του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 17.

 • 24 Απριλίου 2017, 12:22 | ΕΝΩΣΗ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακά ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας. Ο κλάδος της αβγοπαραγωγής έως και την περασμένη δεκαετία χαρακτηριζόταν από βαθμό αυτάρκειας άνω του 85%. Ένας βαθμός αυτάρκειας που σήμερα έχει πλήρως αρνητικά μεταβληθεί και μέρα με την ημέρα φθίνει.

  Στο πέρας των τελευταίων 10 ετών ο κλάδος της αβγοπαραγωγής έχει πλέον πληγεί κατάφωρα, χάνοντας σχεδόν το 50% της δυναμικότητάς του. Το 2008 το ζωικό κεφάλαιο ξεπερνούσε τις 5.500.000 όρνιθες αβγοπαραγωγής, ενώ σήμερα μετά βίας ξεπερνά τις 3.000.000.

  Εντούτοις, στη διάρκεια των 9 ετών η κατακόρυφη πτώση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας δεν συνδυάστηκε με αντίστοιχη πτώση της ζήτησης του ελληνικού αβγού.

  Εκφράζοντας τα παραπάνω διαφορετικά, λέμε ότι παρά την ελεύθερη πτώση της ελληνικής παραγωγής, η οποία συνεχίζεται με επιτάχυνση, το ελληνικό αβγό δεν έλειψε από την αγορά.

  Είναι σαφές ότι ο λόγος της μη έλλειψης δεν είναι άλλος από την παράνομη εισαγωγή και σήμανση αβγών (μη σημασμένων-άγραφων, από χώρες είτε της Ε.Ε είτε τρίτες χώρες) με κωδικούς Ελλήνων παραγωγών.

  Τα παραπάνω, πέρα από το γεγονός ότι θέτουν σε δοκιμασία την επιβίωση των Ελλήνων παραγωγών (οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία), γεννούν ζητήματα εξαπάτησης του Έλληνα καταναλωτή.

  Για αυτούς τους λόγους, θεωρούμε απόλυτη προτεραιότητα για τον κλάδο μας τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής και διακίνησης αβγών στη χώρα μας.

  Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης ΟΛΩΝ των εισαγόμενων στη χώρα μας αβγών, χωρίς καμία από τις ισχύουσες σήμερα εξαιρέσεις.

 • 21 Απριλίου 2017, 12:41 | ΟΠΤΙΜΑ

  Η αναγραφή όλων των ζητούμενων πληροφοριών για τα προϊόντα που κόβονται σε πάγκο ή διατίθενται χύδην, θα προκαλέσει περισσότερη σύγχυση στους καταναλωτές, λόγω του υπερβολικά μεγάλου όγκου πληροφορίας, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι εμφανής και ευανάγνωστη στο κοινό. Αυτή η πληροφορία θα υπάρχει στην ετικέτα που υπάρχει πάνω στα προϊόντα, για την ενημέρωση των λιανοπωλητών (ώστε αυτοί να ενημερώνουν τους καταναλωτές που αναζητούν τέτοια πληροφόρηση).