• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 17 Αυγούστου 2017, 15:32

    απαράδεκτο να υιοθετείται στο νόμο ότι θα πρέπει να γίνονται εκλογικές διαδικασίες με συνδυασμούς μόνο -> ας αφεθεί στο κάθε νομικό πρόσωπο πως θα εκλέγονται ή ας αποφασιστεί ότι θα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (ιδίως στους πρωτοβάθμιους συλλόγους)