• Σχόλιο του χρήστη 'Βοργιάδης Χρήστος' | 21 Αυγούστου 2017, 13:04

    Στο Άρθρο 11,παράγραφο 2, αναφέρεται πολύ σωστά ότι δεν επιτρέπεται σε μέλος, να είναι ταυτόχρονα μέλος διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ, ΚΟΑΣ και ΚΕΣΑΣ. Επίσης,Θα ήθελα να προτείνω την απαγόρευση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ΚΑΣ να είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων ομάδων παραγωγών, διότι ως μέλη ΔΣ ομάδων παραγωγών έχουν ενασχόλιση με την εμπορία και τη διακίνιση αγροτικών προϊόντων προς όφελος της ομάδας παραγωγών κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και να έρθει σε αντίθεση με την προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του ΚΑΣ.