• Σχόλιο του χρήστη 'Κοτσοργιος Δημήτριος' | 28 Αυγούστου 2017, 17:51

    Στο άρθρο 3 προβλέπεται ότι οι ΚΑΣ έχουν κλαδικό αντικείμενο και αμέσως μετά στην παράγραφο 2 αναφέρει για ΚΑΣ που μπορει να γίνουν από αλιείς που διαθέτουν άδεια μεγάλων πελαγικών ή που έχουν άδεια στο σκαφος τους για το αλιευτικό εργαλείο βιντζοτρατα. Έχουν μάλιστα το προνόμιο να ιδρύουν ΚΑΣ σε εθνικό επίπεδο έχοντας την σύμπραξη τουλάχιστον του 51% των αλιέων. με αυτόν τον τρόπο το μόνο που μπορεί να επιτευχτεί σε περίπτωση θεσμοθέτησης αυτού του άρθρου όπως έχει στο σχέδιο είναι η κατάτμηση του αλιευτικού κλάδου και η αποδυνάμωση των διεκδικήσεων του. Οι ΚΑΣ πρέπει να είναι αυστηρά κλαδικοί και όχι ανά αλιευτικό εργαλείο. Εφόσον πραγματικά θέλουν να υπάρχει ΚΑΣ μέσης Αλιείας αυτή πρέπει να συστήνεται όπως ακριβώς και οι ΚΑΣ των παράκτιων αλιέων με τους ίδιους όρους και επιπλέον δε, με βάση τις προϋποθέσεις του Ν.3874/2010 όσον αφορά την επαγγελματικότητα. Ειδικά τα μέλη για την ίδρυση των ΚΑΣ πρέπει να ειναι 20+1