• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ - APC s.a.' | 8 Σεπτεμβρίου 2017, 16:13

    Κατ’ αρχάς είναι απόλυτα θετικό ότι τροποποιείται η διάταξη του ν. 4015/11 που υποχρέωνε τους ψαράδες σε ενιαία οργάνωση με γεωργούς και κτηνοτρόφους, καθώς δεν υπάρχει διεθνώς καμμία τέτοια λογική, ενώ υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στις γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις. Όμως η περαιτέρω πρόβλεψη κατάτμησης των αλιέων ανάλογα με το αλιευτικό εργαλείο, αναπαράγει και διευρύνει τεχνητά καταγεγραμμένες παραδοσιακές αντιθέσεις εντός του κλάδου, ενώ στόχος θα πρέπει να είναι η ενιαία αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των ψαράδων (διατήρηση αποθεμάτων, προβλήματα των αγορών, κόστος καυσίμων, φορολογία). Ιδιαίτερα η πρόβλεψη δυνατότητας ίδρυσης ΚΑΣ από κατόχους αδειών βιτζότρατας (254 πανελλαδικά) και αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (270 – 300) με δεδομένο ότι ΟΛΑ αυτά τα σκάφη έχουν άδεια αλιείας με στατικά εργαλεία (δίχτυα – παραγάδια), δηλ. ανήκουν στην παράκτια αλιεία, μόνο αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί να προκαλέσει. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση οι παράγραφοι 2 και 3 πρέπει να απαλειφθούν οπωσδήποτε, ενώ ο διαχωρισμός ΚΑΣ παράκτιας αλιείας και μέσης αλιείας πρέπει να αποφευχθεί. Επίσης, να γίνει σαφές ότι η ΚΑΣ αλιείας ιδρύεται σε επίπεδο «Καλλικρατικού» Δήμου.