• Σχόλιο του χρήστη 'Μπουντούκος Ιωάννης' | 14 Σεπτεμβρίου 2017, 13:01

    Με ιδιαίτερη ικανοποίηση λάβαμε γνώση ( με καθυστέρηση ) του σχεδίου νόμου για τον αγροτικό συνδικαλισμό, το οποίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Για πρώτη φορά, ξεκάθαρα, πολύ ορθά και δίκαια, πρόθεση του Υπουργείου μας είναι να αυτονομηθεί συνδικαλιστικά η Μέση Αλιεία, η οποία συνιστά έναν αυθύπαρκτο παραγωγικό κλάδο πού παράγει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό έργο. Ορθά, διότι θα εξαλειφθούν οι τριβές μεταξύ των επιμέρους εργαλείων, τα οποία δεν έχουν ομολογουμένως κοινά οικονομικά και επαγγελματικά σημεία και θα εξυγιανθεί τελικά ο χώρος της Αλιείας, ο οποίος έχει τελματώσει. Σταχυολογούμε λοιπόν τις θέσεις μας, οι οποίες βεβαίως ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το σχέδιο νόμου : Δημιουργείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα ( όπου αυτό είναι εφικτό ) ένα ΚΑΣ ( ή και περισσότερα ) Μέσης Αλιείας. Για την ίδρυση ΚΑΣ απαιτείται η σύμπραξη δέκα (10) τουλάχιστον αλιευτικών σκαφών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. Μέλη των ΚΑΣ είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών Μηχανότρατας ή Γριγρί ή εκπρόσωποι Ναυτικών εταιριών. Δίδεται η δυνατότητα στην Μέση Αλιεία να δημιουργήσει ΚΕΣΑΣ, δηλαδή Συνομοσπονδία, με Εθνική εμβέλεια, μέλη της οποίας είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που φέρουν άδεια Μηχανότρατας ή Γριγρί, ή εκπρόσωποι Ναυτικών εταιρειών από όλη την Ελληνική Επικράτεια. Λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής των σκαφών της Μέσης αλιείας στον Ελλαδικό χώρο, με την ιδιάζουσα γεωγραφική μορφολογία, προτείνουμε να μην υπάρχει περιορισμός εκφραζόμενος ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού σκαφών Μηχανότρατας και Γριγρί, προκειμένου να συσταθεί η Συνομοσπονδία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, ας προβλεφθεί το ποσοστό του 50%+1σκάφος. Σκοπός των ΚΑΣ της Μέσης αλιείας είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού αναπτύσσουν περιφερειακά και αυστηρά μέσα στα όρια της περιφερειακής ενότητας τους, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους δραστηριότητες τοπικού ενδιαφέροντος, και προωθούν- εισάγουν θέματα ευρύτερου- γενικότερου ενδιαφέροντος στην ΚΕΣΑΣ, η οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα πάντα με το καταστατικό της, συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στο συμβούλιο αλιείας, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό της αλιευτικής πολιτικής. Μέλος του Δ.Σ. ενός ΚΑΣ επιτρέπεται να είναι μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΣΑΣ. Ο Πρόεδρος Της ΠΕΠΜΑ Ιωάννης Μπουντούκος