• Σχόλιο του χρήστη 'Παλαιιολόγος Αντώνης' | 15 Σεπτεμβρίου 2017, 16:01

    Στο άρθρο 15 και στην παράγραφο 2, το ορθότερο θα ήταν : Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ( ΠΕΝΑ ) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε(15) Ενώσεων Νέων Αγροτών από επτά τουλάχιστον περιφέρειες.