• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων)' | 20 Φεβρουαρίου 2018, 00:14

    Η σύνθεση του ΔΣ του ΕΛΓΟ είναι άλλα-αντί-άλλων! Σίγουρα αναντιστοιχη με τους σκοπούς του και τις δράσεις του: 1. Δεν είναι δυνατόν στο ΔΣ να μην εκπροσωπείται ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας (πρωτογενής και δευτερογενής). Πως είναι δυνατόν να εισηγείται στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης ο ΕΛΓΟ στον Υπουργό χωρίς αυτή να μην έχει παραχθει από τους καθ υλην σχετικούς φορείς που είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι ο ιδιωτικός παραγωγικός τομέας χρηματοδοτεί τον Οργανισμό χωρίς να έχει παρουσία στο ΔΣ είναι όχι μόνο παράλογο αλλά και σκανδαλώδες! 2. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 2 εκπρόσωποι εργαζομένων στο ΔΣ του Οργανισμού. Είναι ανήκουστο και προκλητικός πλεονασμός. 3. Δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά όργανα συντεχνιών στο ΔΣ