• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ' | 5 Μαρτίου 2018, 12:05

    Η καινοτομία του παρόντος προσχεδίου με τη δημιουργία δομών περιφερειακής διάρθρωσης και οργάνωσης δεν ανταποκρίνεται στο νομικό πλαίσιο για την έρευνα, όπως αποτυπώνονται και σε άρθρα του σχεδίου. Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επίπεδο Δ/νσης και να υπάρχει Γραφείο Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τμήματα του Οργανισμού για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων έρευνας και εφαρμογής. Η περιφερειακή δομή που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να δηλώνει τα αντικείμενα και την αποστολή τους. Δεν πρέπει εμπλέκονται οι ερευνητές στη διαχείριση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΛΓΟ.