• Σχόλιο του χρήστη 'Επιστημονικό προσωπικό ΙΜΔΟ' | 5 Μαρτίου 2018, 14:57

    Η εφαρμογή των ΕΛΕ είναι ένα θετικό στοιχείο του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου. Στο Σχέδιο Νόμου δεν φαίνεται όμως να υπάρχει δυνατότητα ένταξης του υπηρετούντος επιστημονικού προσωπικού που επιθυμεί στην κατηγορία αυτή. Στο Νόμο πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις, αντίστοιχες του Ν. 1845/1989, για την ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στην κατηγορία των ΕΛΕ. Κώστας Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Καούκης Γεώργιος Μάντακας Αθανάσιος Μπουρλέτσικας Νικολέτα Σουλιώτη