• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ' | 21 Αυγούστου 2018, 16:43

    Στα δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας όπου αναφέρει "Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων ή έγκριση τύπου κατασκευής ή βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση" πρέπε να προστεθεί και η φράση "ή βεβαίωση υπαγωγής Ν. 4178/13, Ν. 4495/17 τακτοποίησης αυθαιρέτου"