• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 22 Αυγούστου 2018, 08:30

    Την βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας στη περίπτωση των υφιστάμενων πρόχειρων καταλυμάτων από ποιά υπηρεσία θα εκδίδεται και σε πόσο χρονικό διάστημα (αν χρειάζεται αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία?). Θα μπορούσε ο μηχανικός να δίνει βεβαίωση ότι η κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι κατασκευασμένη από υλικά που περιγράφονται στον ορισμό των πρόχειρων καταλυμάτων.