• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 24 Αυγούστου 2018, 18:35

    Στη γεωτεχνική μελέτη των άρθρων 3 & 4, θα πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί η πιστοποίηση ύπαρξης εγκαταστάσεων παγίδευσης-ακινητοποίησης των ζώων. Η ακινητοποίηση των ζώων είναι απαραίτητη για την άρτια εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (εμβολιασμοί-θεραπείες). Οι εγκαταστάσεις παγίδευσης, είναι απαραίτητες, ιδιαίτερα σε μονάδες βοοειδών κρεοπαραγωγής (τα λεγόμενα ελευθέρας βοσκής)και χοίρων, καθώς αυτά τα ζωικά είδη είναι ιδιαίτερα δύσκολα στους χειρισμούς. Η ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και όσον αφορά τους "μη συνεργάσιμους κτηνοτρόφους", όσον αφορά κάθε είδους έλεγχο στο ζωικό τους κεφάλαιο (π.χ. έλεγχος σήμανσης-ενωτίων).Σήμερα, πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τους ελέγχους επικαλούνται αδυναμία ακινητοποίησης-παγίδευσης του ζωικού τους κεφαλαίου. Με την ύπαρξη εγκαταστάσεων παγίδευσης ζωικού κεφαλαίου ως προϋπόθεση αδειοδότησης το φαινόμενο αυτό θα περιοριστεί και ουσιαστικά ο κτηνοτρόφος που αναλαμβάνει να κατασκευάσει τέτοιες εγκαταστάσεις, επιδικνύει σοβαρότητα και πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές.