• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 24 Αυγούστου 2018, 19:29

    Στη γεωτεχνική μελέτη των άρθρων 3 & 4, θα πρέπει να προστεθεί ως προϋπόθεση και η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ζωικού κεφαλαίου. Με τις εγκαταστάσεις αυτές, προάγεται αρχικά η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, μέσω της άρτιας εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (εμβολιασμοί- θεραπείες), ιδιαίτερα σε ζωικά είδη δύσκολα στους χειρισμούς (βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή). Επίσης η προϋπόθεση αυτή, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους λεγόμενους "μη συνεργάσιμους κτηνοτρόφους" με τις ελεγκτικές υπηρεσίες για τους διάφορους ελέγχους που διεξάγονται στο ζωικό κεφάλαιο (π.χ. έλεγχοι σήμανσης-ενωτίων). Αρκετοί κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την δήθεν αδυναμία εκ μέρους τους στο να ακινητοποιήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο προκειμένου να ταυτοποιηθεί, κατά τη διάρκεια μιας ελεγκτικής διαδικασίας (είναι μια δικαιολογία που ακούγεται συχνά σε ελέγχους βοοειδών ή χοίρων).