• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Παπακωνσταντίνου' | 26 Αυγούστου 2018, 13:52

    Αρθρο 3. Γ. Κτην.Εγκαταστάσεις κατω των ορίων της Β κατηγ. παρ.γ. "...Η γεωτεχνική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει - γγ Τοπογραφικό διάγραμμα.." Επ αυτού:Στη κατεύθυνση της απλοποίησης και οικονομικής ελάφρυνσης μπορεί να γίνει: ή τοπογραφικό διάγραμμα ή η εκτύπωση αποσπάσματος χάρτη απο το κτηματολόγιο ή η εκτύπωση της θέσης του Στάβλου απο το ΟΣΔΕ με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 ...ειδικά για την κατηγορία στάβλων κάτω των ορίων Β. Οι εκτυπώσεις του ΟΣΔΕ μας δίνουν με σαφή τρόπο αποστάσεις και έχουν όλα τα στοιχεία για την αδειοδότηση σταβλικών κατηγ. κατω των ορίων Β